Неділя, 01 Жовтня 2023, 10:17:00 Всі права належать відділу освіти, молоді та спорту Краснопільської РДА. При використанні матеріалів сайту посилання на джерело є обов'язковим ©
Відділ освіти Краснопільської райдержадміністрації Сумської області
Головна Реєстрація Вхід
Вітаємо Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Пошук по сайту
Оголошення
[10 Вересня 2018][Всім]
Конкурс на посаду директора ЗЗСО (0)
[06 Вересня 2018][Всім]
Протоколи засідання конкурсної комісії (0)
[14 Серпня 2018][Всім]
Оголошення конкурсів на посаду директора (0)
Погода
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Положення про відділ освіти, молоді та спорту

Положення про відділ освіти, молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області  


1. ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – відділ освіти, молоді та спорту) є структурним підрозділом Краснопільської районної державної адміністрації, який утворюється головою Краснопільської районної державної адміністрації і підпорядковується голові Краснопільської районної державної адміністрації та департаменту освіти і науки, молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації.

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ є правонаступником майнових, немайнових прав та зобов’язань ВІДДІЛУ ОСВІТИ КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Повна назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Скорочена назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ РДА.

Юридична адреса: 42400, Сумська область, Краснопільський район, смт Краснопілля, вул. Мезенівська, 4.

2. Відділ освіти, молоді та спорту у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу освіти, молоді та спорту є:

1) реалізація державної політики в галузі освіти, дітей, молоді, фізичної культури та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища Краснопільського району;
2) створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
3) здійснення управління навчальними закладами, закладами фізичної культури та спорту, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери його управління та координація діяльності цих закладів;
4) зміцнення матеріальної бази закладів;
5) аналіз стану освіти та спорту, реалізації молодіжної політики в районі, прогнозування та розроблення районних програм розвитку освіти та програм спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, організація виконання цих програм;
6) організація навчально-методичного та кадрового забезпечення навчальних закладів, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів, що входять до сфери його управління, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
7) контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
8) участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
9) проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
10) забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;
11) організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

4. Відділ освіти, молоді та спорту відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих і молодіжних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
2) визначає потребу у навчальних закладах, закладах фізичної культури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладах, заснованих на комунальній формі власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;
3) готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;
4) сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;
5) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;
6) організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;
7) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;
8) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;
9) проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;
10) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;
11) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;
12) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в комунальних навчальних закладах;
13) сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;
14) надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення. Забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
15) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;
16) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління Краснопільської районної державної адміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
17) надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, діяльності в галузі освіти;
18) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки  дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;
19) координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;
20) забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;
21) координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;
22) надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;
23) організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;
24) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
25) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів, закладів фізкультури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів, що входять до сфери його управління;
26) впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту , затверджує навчальні плани закладів. Вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;
27) організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до Краснопільської районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку. Проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів. Створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки, інші дитячі позашкільні заклади тощо;
28) забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
29) видає інформаційно-методичні бюлетені;
30) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;
31) координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
32.) забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в керованих закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;
33) організує підготовку закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
34) погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;
35) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;
36) прогнозує потребу району в педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;
37) проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;
38) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
39) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти, молоді та спорту;
40) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ, що перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;
41) контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), що формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
42) контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;
43) інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
44) проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;
45) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;
46) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти, молоді та спорту в районі (не рідше ніж один раз на рік);
47) взаємодіє з органами громадського самоврядування;
48) проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;
49) забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

5. Відділ освіти, молоді та спорту має право:

1) залучати до розроблення районних програм розвитку освіти та програм спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, до розгляду інших питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів у відповідних галузях;
2) брати участь в утворенні, ліквідації навчальних закладів та установ освіти, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів всіх форм власності;
3) скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників керованих закладів та установ з питань, що належать до його компетенції;
4) вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування керованих закладів, брати безпосередню участь у формуванні бюджету галузі освіти, молоді та спорту району;
5) зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів, що знаходяться в сфері його управління якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;
6) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, закладами фізкультури та спорту, іншими дитячими та молодіжними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6. Відділ освіти, молоді та спорту у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами Краснопільської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ освіти, молоді та спорту очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Краснопільської районної державної адміністрації за погодженням з директором департаменту освіти і науки, молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту та стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як   3 роки.

8. При чисельності працівників у відділі не менш як 7 одиниць, начальник відділу освіти, молоді та спорту може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Краснопільської районної державної адміністрації за поданням начальника відділу і за погодженням відповідно з директором департаменту освіти і науки, молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації.

9. Начальник відділу освіти, молоді та спорту:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника відділу та його працівників;
2) представляє інтереси району в галузі освіти, молоді та спорту у відносинах з юридичними та фізичними особами;
3) подає на затвердження голові Краснопільської районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;
4) затверджує положення про підрозділи і служби відділу, функціональні обов'язки його працівників;
5) розпоряджається коштами, що виділяються на утримання відділу;
6) планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;
7) видає у межах компетенції відділу накази, організує та контролює їх виконання;
8) затверджує угоди про співробітництво з навчальними закладами, закладами фізичної культури та спорту, іншими дитячими та молодіжними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
9) призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників навчальних закладів, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
10) заохочує, накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти, закладів фізичної культури та спорту, інших дитячих, молодіжних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

10. Накази начальника відділу освіти, молоді та спорту, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою Краснопільської районної державної адміністрації, директором департаменту освіти і науки, молоді та спорту  Сумської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

11. При відділі освіти, молоді та спорту утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою Краснопільської районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти, молоді та спорту. Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника відділу освіти, молоді та спорту.

12. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти, молоді та спорту утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, що діє відповідно до Положення про нього.

13. При відділі освіти, молоді та спорту може створюватися рада керівників навчальних закладів, закладів фізкультури та спорту, інших дитячих та молодіжних закладів, що належать до сфери його управління інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості та інші дорадчі органи.

14. Апарат відділу освіти, молоді та спорту фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Структурні підрозділи відділу освіти, молоді та спорту фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою Краснопільської районної державної адміністрації. Структуру, штатний розпис відділу освіти, молоді та спорту затверджує начальник відділу в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці.

15. Відділ освіти, молоді та спорту є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


На підставі повноважень, наданих розпорядженням голови Краснопільської районної державної адміністрації від 24.12.2012 № 505-ОД це Положення підписав Керівник апарату Краснопільської районної державної адміністрації Н.Л.Гергела.

Всі права належать відділу освіти, молоді та спорту Краснопільської РДА. При використанні матеріалів сайту посилання на джерело є обов'язковим © 2023
Порада
Ви використовуєте браузер Для коректного відображення сайту використовуйте браузер Mozilla Firefox, який відрізняється безпечністю та стабільністю.
Форма входу
Логін:
Пароль:
Календар новин
«  Жовтень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Посилання
Законодавство України Мiнiстерство освiти і науки, молоді та спорту України Департамент освiти і науки Сумської обласної державної адміністрації Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Краснопільська районна державна адміністрація Краснопільська районна рада Краснопілля. Край слобожанський Освітній портал Педагогічна преса Урядова «гаряча лінія»
Хостинг від uCoz